Условия за ползване

Използвайки сайта на ННЕК-ЮНЕСКО, Вие се съгласявате с посочените по-долу условия за ползване и се ангажирате с тяхното спазване.

 1. Снимки и изображения
  Всички публикувани снимки и изображения на сайта са авторска собственост на ННЕК-ЮНЕСКО, с изключение на случаите, в които е посочено друго или са изображения без авторско право (stock free images). В последня случай ННЕК-ЮНЕСКО не се ангажира да известява за това.

Позволява се:

 • свободното разглеждане на всички снимки
 • споделянето на страници, на които са представени изображения, в социалните мрежи и с хора (чрез други методи)
 • публичното им представяне, посредством сайта на ННЕК-ЮНЕСКО

Забранява се:

 • тегленето им
 • индивидуалното разпространиение на единични кадри, извън сайта и дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • използването на изображенията за комерсиални цели, извън дейностите ННЕК-ЮНЕСКО
 • използването на изображенията за некомерсиални цели, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • принтиране, разпечатване и всякакви други методи и начини за материализиране на дигитални копия на изображенията, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • използването на снимките с рекламна цел, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 1. Текст

Всички текстове, публикувани на сайта на ННЕК-ЮНЕСКО, са авторска собственост на организацията, без значение дали са от научен, публицистичен или друг хареактер. Изключение правят случаите, в които е изрично посочено друго (като цитиране на източник или автор) или текстът отразява записан фолклор, като в последния случай ННЕК-ЮНЕСКО не се задължава да известява за това.

Позволява се:

 • Свободното четене на всички текстове
 • Споделянето на страници, на които е представен текст, в социалните мрежи и с хора (чрез други методи)
 • Публичното им представяне, посредством сайта на ННЕК-ЮНЕСКО

Забранява се:

 • копирането им
 • разпространението на отделни текстове, извън сайта и дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • използването им за комерсиални цели, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • използването им за некомерсиални цели, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • принтирането, разпечатването и всякакви други методи за материализиране на дигитаните текстове, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО
 • използването на текстовете с рекламна или информативна цел, извън дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО

 

ННЕК-ЮНЕСКО запазва правото си да променя тези условия без да се задължава да известява предварително или постфактум за това.