Поверителност

Всички лични данни са конфиденциални. Такива могат да бъдат изисквани само от представители на ННЕК-ЮНЕСКО или определени функционалности на сайта. ННЕК-ЮНЕСКО не носи отговорност, в случай че Вие по погрешка или по невнимание предоставите лични данни на трета страна.

1. Запитване (по имейл, телефон или чрез формата за контакт)

При направено запитване към ННЕК-ЮНЕСКО, посредством предоставените на сайта имейл адрес, телефонен номер и форма за контакт, Вие добровлно предоставяте на ННЕК-ЮНЕСКО Ваши лични дани за контакт (имейл, име и/или телефонен номер). ННЕК-ЮНЕСКО се ангажира да:

 • не предоставя Вашите лични данни за контакт на трети страни, с изключение на случаите, в котио:
  а) поставените от Вас въпроси, молби или искания налагат това;
  б) има основателно законово нареждане или изискване от страна на правораздавателните органи и институции на Република България;
 • не използва Вашите лични данни за контакт за рекламни съобщения/обаждания или за други комерсиални цели, с изключение на случаите, в които:
  а) съвместните професионални взаимоотношения между Вас и ННЕК-ЮНЕСКО налагат това;
  б) Вие сте дали Вашето съгласие доброволно и с ясно съзнание;
 • не публикува и/или разпространява публично Вашите лични данни за контакт, с изключение на случаите, в които:
  а) съвместните професионални взаимоотношения между Вас и ННЕК-ЮНЕСКО налагат това;
  б) Вие сте дали Вашето съгласие доброволно и с ясно съзнание;

2. Коментиране
При коментиране в сайта, посредством формата за коментир, Вие доброволно предоставяте на ННЕК-ЮНЕСКО Ваши лични дани за контакт (имейл и име). ННЕК-ЮНЕСКО се ангажира да:

 • не предоставя Вашите лични данни за контакт на трети страни, с изключение на случаите, в котио:
  а) поставените от Вас въпроси, молби или искания налагат това;
  б) има основателно законово нареждане или изискване от страна на правораздавателните органи и институции на Република България;
 • не използва Вашите лични данни за контакт за рекламни съобщения или за други комерсиални цели, с изключение на случаите, в които:
  а) съвместните професионални взаимоотношения между Вас и ННЕК-ЮНЕСКО налагат това;
  б) Вие сте дали Вашето съгласие доброволно и с ясно съзнание;
 • не публикува и/или разпространява публично Вашите лични данни за контакт, с изключение на случаите, в които:
  а) съвместните професионални взаимоотношения между Вас и ННЕК-ЮНЕСКО налагат това;
  б) Вие сте дали Вашето съгласие доброволно и с ясно съзнание;

 

ННЕК-ЮНЕСКО запазва правото си да променя тези условия без да се задължава да известява предварително или постфактум за това.