Националният научен експедиционен клуб ЮНЕСКО е основан през 1970г. и е първият ЮНЕСКО клуб в България.

История

През 1973г. клубът е обявен официално за „Клуб ЮНЕСКО“.
Дейностите са проведени под патронажа на генералния директор на ЮНЕСКО г-н Рене Майо, който дава лично идеята за създаването на логото на клуба. Церемонията и актът на деклариране като „Клуб ЮНЕСКО“ са официално публикувани в утвърдените от ЮНЕСКО финални програмни документи.

През 1991г., по официална препоръка на Националната Комисия на Република България за ЮНЕСКО, ННЕК-ЮНЕСКО допълва името си с думата „Национален” (дотогава се нарича само НЕК-ЮНЕСКО), и приема окончателно дейността на национален представител на движението на клубовете ЮНЕСКО при всички международни контакти.

От 1981г. ННЕК-ЮНЕСКО е член-учредител и представлява Република България в Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО, както и в Европейската федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО от 2001г.

От 1999г. ННЕК-ЮНЕСКО е съорганизатор на „Международен център за програми и проекти в областта на образованието, науката и културата“, чиито дейности се провеждат в Националния студентски дом.

През дългогодишната си история ННЕК-ЮНЕСКО неизменно е действал с пълната подкрепа и съдействие на Националната Комисия на Република България за ЮНЕСКО.

Дейности

Дейностите на ННЕК-ЮНЕСКО са насочени към:

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Развиване в съответствие с принципите на ЮНЕСКО за международното сътрудничество и разбирателството

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Провеждане на научни експедиции на територията на България и извън нея

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Опазване и популяризиране на българското културно-историческо и природно наследство

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Организиране на различни социални и обществени дейности, допринасящи в областта на образованието, науката и културата

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Повишаване на общата подготовка на членовете чрез преки контакти с богатата национална и световна материална и духовна култура

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Създаване на условия за съчетаването на теория с практика при изпълнение на целите на клуба по пътя към подпомагане на професионалната ориентация и изява на своите членове

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Сътрудничество с други организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата

https://nnek-unesco.org/wp-content/themes/unesco/css/fonts/svg/arrows_check.svg

Възможност за практическо приложение от студенти на придобити научно-професионални от тях знания

Приятели на българските съкровища 2016-2020

Култура за всички деца

Култура за всички деца

ПРОЕКТ „ПОДВОДНА АРХЕОЛОГИЯ“

По своята специфика на дейност в областта на научните експедиции ННЕК-ЮНЕСКО е уникален в световното движение на клубовете ЮНЕСКО.

През своята дългогодишна история ННЕК-ЮНЕСКО е провел над 300 младежки научни експедиции, изложения, форуми, конференции и семинари. Между тях са такива с важно международно и научно значение като тези в Картаген (Тунис), Куба, Мозамбик, Виетнам.

ННЕК-ЮНЕСКО дълги години поддържа най-опитната непрофесионална група за подводни научни изследвания, специализирана в областта на подводната археология и морска биология. Една от експозициите в музея на гр. Несебър е събрана по време на научните експедиции на ННЕК-ЮНЕСКО. Резултатите от тези експедиции допринасят за включването на града в Световната листа на културното и природното наследство на ЮНЕСКО.

ННЕК-ЮНЕСКО е регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

            Председател на Управителния Съвет е Кристиян Калчев, а Главен Секретар е Георги Гълъбов. Двамата са избрани с 5-годишен мандат от Общото събрание, проведено през ноември 2015г.  Кристиян Калчев и Георги Гълъбов са вписани от Софийски Градски Съд – Фирмено отделение като представляващи ННЕК-ЮНЕСКО поотделно.