Крепост "Вълчаново кале" (Лъвската глава)

Крепостта „Вълчаново кале“ (Лъвската глава) се намира на южния бряг на р. Ропотамо. На около 3км западно от вливането ѝ в морето.
Изградена е върху скален откос висок около 150м над течението на реката. Погледнат от далеч скалният откос е подобен на легнал лъв, от където идва популярното название на крепостта. Крепостните стени са вмъкнати между големи скални образования и заграждат площ от около 3 декара.
Могат да бъдат разграничени няколко етапа на нейното обитаване.
Най-старият се отнася към периода XIII-XI в. пр. н.е. По-късно, през елинистическата епоха, мястото отново е било интензивно обитавано.
Най-богатите архиелогически материали намерени тук се свързват с времето на първата българска държава. Според някои исторически текстове, тогава крепостта се е наричала „Ранули“.
Отделни находки от по-късно време дават основание да считаме, че мястото, удобно за контрол над долното течение на реката, е било използвано и по-късно. Легендата свързва крепостта с известния хайдутин Вълчан войвода.

Вълчаново кале (Лъвската глава)

В крепостта са запазени останки на мегалитни крепостни стени от късно бронзовата епоха; останки от жилища и други стройтелни съоражения, които датират най-вероятно от античността.
Скалните образования са с причудливи форми и са станали основа за различни легенди свързани с почитане на тракийски божества. В района на крепостта са открити каменни жертвеници с форма на вулва, менхероподобни паметници, скални ниши с различна форма.
В подножието на крепостта са запазени основите на средновековна християнска църква от ранното Средновековие, сондажно проучени през 90-те години на миналия век.

Живописната природа и легендите за изторията на това място привличат интереса на туристите. Според плановете на община Приморско, през следващите години крепостта трябва да се превърне в обект на масови посещения.

Снимки