доц. Тошо Спиридонов
доц. Тошо Спиридонов

Член на Изпълнителния съвет на ННЕК-ЮНЕСКО
Доктор по история и доцент

Тошо Спиридонов е доктор по история и доцент. Роден е през 1948 г., завършва ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” през 1973 г., през 1975 г. става аспирант а през 1978 г. защитава дисертация в Института по тракология при БАН. През 1986 г. преминава на работа в Института по фолклор, където работи до 1991 г. През 1992 г. започва работа в Министерството на културата, по-късно работи в СИБАЛ, а през 1995 г. започва работа във ВСУ – Варна като Зам.-Декан и Ръководител на Катедрата по етнология. През 2009 г. става директор на Историческия музей в Харманли. Има написани и издадени 8 монографии, като едната е с проф. Ал. Фол, както и множество статии и студии. Бил е участник в експедицията на ННЕК-ЮНЕСКО в Картаген (1974 г.), както и в множество експедиции в България като участник или ръководител.
Член е на Изпълнителния съвет на ННЕК-ЮНЕСКО.

За контакт:

0887 00 92 00

 tosho_sp@abv.bg