Никол Маринова
Никол Маринова

Член на Изпълнителния съвет на ННЕК-ЮНЕСКО
Офис администратор

Никол Маринова е студентка в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“, последна година от бакалавърската степен. Завършила е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“. Занимава се с научни изследвания в областта на Балканската история. Тя е член на ННЕК-ЮНЕСКО повече от една година и е част от Изпълнителния съвет на организацията, като изпълнява длъжността и на администратор. Никол е заместник-председател на българската секция на Международната асоциация на студентите историци (ISHA).

За контакт:
 nicole.mmarinova@gmail.com