Никол Маринова
Никол Маринова

Член на Изпълнителния съвет на ННЕК-ЮНЕСКО

Никол Маринова в моментa е студентка в Магистърска програма „Дипломация и разузнаване на Балканите“ в Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Завършва висше образование степен „бакалавър“ в специалност „Минало и съвремие на Югоизточна Европа“ (понастоящем „История и геополитика на Балканите“) отново в Исторически факултет на Алма Матер. Средното си образование е получила в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ“. Занимава се с научни изследвания в областта на Балканската история. Тя е член на ННЕК-ЮНЕСКО повече от две години и е част от Изпълнителния съвет на организацията. Никол е заместник-председател на българската секция на Международната асоциация на студентите историци (ISHA) и се занимава с международна дейност.

За контакт:
 nicole.mmarinova@gmail.com