Николай Иванов
Николай Иванов

Почетен Член на ННЕК-ЮНЕСКО

Роден на 23 ноември 1958 г. в гр. София. Завършва с отличие последователно:

  • 9-та френска езикова гимназия – София;
  • Университет за национално и световно

стопанство – София, специалност „Международни отношения”;

  • Институт за  чуждестранни  студенти  –  София,   специализация

„Английски език”.

Завършил курс за висши ръководни кадри „Мониторинг и анализ на основни политики и разработване на стратегически решения” на Ecole nationale d’administration – Франция (2007-2009 г.).

Председател   на    първата   национална   младежка   структура    –

„Национален младежки кръг на България“ (1992-1993 г.).

В периода 2005-2009 г. е директор на дирекция „Европейска координация   и   международна   дейност”   на   Държавната   агенция   за

младежта и спорта.

За контакт:

0887 204 025

deltahold@yahoo.com

В периода 2006-2009 г. е нотифициран в органите на Европейския съюз  и  на  Съвета  на  Европа  като  постоянен  представител  и  главен преговарящ за сектор „Младежка и спортна политика“.

Представлявал е Република България в Комитета за управление на програмата на ЕС „Младежта в действие 2007-2013г.” (2007–2009 г.). Бил е член на Бюрото на Националната комисия за ЮНЕСКО, член на Съвета по европейски въпроси към Министерски съвет, междуведомствените   държавни структури за работа с НАТО и с франкофонията.

Старши съветник към Световната федерация на асоциациите, центровете и клубовете ЮНЕСКО-Париж (1997-2005 г.). От 2010 г. е учредител и изпълнителен директор на фондация „Грижа за утре“. В периода 2011-2012 г. е Председател на Столичния граждански съвет (обединява над 70 неправителствени организации). В периода 2010-2014 г. е изпълнителен директор на Дружеството на кардиолозите в България.

От 8 май 2014 г. е Директор на Националния студентски дом – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

Владее френски, английски, руски и испански език.

Офицер от резерва.

Като висш държавен служител има  IV старши ранг.

Женен, с две деца.