Събития

Научен семинар „Траките и виното“ 2020г.

Дата и място на провеждане: 18 февруари 2020 г., Национален студентски дом, централно фоайе.

Начален час: 18:30 ч.

П Р О Г Р А М А :

Проф. д.и.н. ст.н.с. Диана Гергова – „Проблеми на изследването и опазването на археологическото наследство на България“.

Коста Канариев – Представяне на българските и международните винени маркетингови тенденции

инж. Виктор Майсторов – „Значението на регионите за винарството“

доц. Петър Балабанов – „Тракийските вина и култа на траките към сакралната напитка“.

Съпътстващи събития:

За първи път през 2020г. съвместно с Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО се организира Втори мегалитен фотоконкурс за артефакти свързани с винопроизводството в древността под наслов „Благословени зимни празници”, състоящ се от три основни категории:

1. Категория: „Дионисиеви ритуали“, в която ще се състезават изпратените от вас снимки, свързани с ритуали от Зимния цикъл, от Коледа до Сирни заговезни.

Линк, в който можете да видите всички получени снимки от категорията:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157326000443051&type=3

2. Категория: „Съдове за ритуали с вино (пр. н.е)“, в която ще се състезават изпратените от вас снимки на съдове за възлияния.

Линк, в който можете да видите всички получени снимки от категорията:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157325655623051&type=3

3. Категория: „Олтари, Шарапани и Омфалоси“, в която

ще се състезават изпратените от вас снимки на скални съоръжения за производство и възлияния на ритуално вино.

Линк, в който можете да видите всички получени снимки от категорията:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10157325273553051&type=3

Оставете отговор