Наталия Димитрова
Наталия Димитрова

Асистент на Председателя

Наталия Димитрова придобива образователна степен Магистър по специалност „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010 г. Бакалавърската си степен получава също в Алма матер по специалност Английска филология, с втори чужд език – испански, във Факултета по класически и нови филологии. Завършила е средно образование в Гимназия с преподаване на чужди езици гр. Плевен – английска паралелка с втори чужд език испански и интензивно изучаване на руски език в основното образование.

Наталия има богат опит в сферите на маркетинга, туризма, организирането на спортни и корпоративни събития и преводаческата дейност. Работила е по проекти по програмата „Еразъм+“ на Европейската комисия. Има дългогодишен опит като преподавател по английски език, включително и по сугестопедичния метод на Проф. д-р Георги Лозанов.

Интересува се от тракийските светилища в България.

За контакт:
nataliadimitrova.zi6@gmail.com